CO2 en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons doel is het continu verbeteren van onze product- en dienstverlening ten behoeve van de klantwens. Voorop staat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, bezoekers en klanten.

Fudura streeft ernaar negatieve effecten op het milieu moeten zoveel mogelijk te beperken, zodat de kwaliteit van ons leefmilieu en onze werkomgeving ten dienste van de omgeving en medewerkers positief worden beïnvloed. Vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zorgen we er voor dat onze eigen organisatie steeds duurzamer wordt. Onderdeel hiervan is dat Fudura actief stuurt op het reduceren van haar eigen directe en indirecte CO2-uitstoot. We maken ons eigen energieverbruik inzichtelijk en streven naar een CO2 neutrale organisatie.

Reductiedoelstellingen

Gebleken is dat een significant deel van de uitstoot van Fudura gerelateerd is aan mobiliteit. Om die reden hebben wij ons als doel gesteld om in een periode van 5 jaar minimaal 10% te reduceren. Daarnaast willen wij onze totale footprint in 2016 met 3% verminderen ten opzichte van 2015.

De maatregelen die Fudura neemt zijn gebaseerd op de uitkomsten van de CO2 inventarisatie en energiebeoordeling en vastgelegd in het Energiemanagement actieplan 2016.

Communicatie

Voor het realiseren van de doelstellingen is het voor Fudura belangrijk dat we daar gezamenlijk achter staan. Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten wordt er op verschillende manieren gecommuniceerd over onze doelstellingen en de mate waarin wij op koers liggen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Interne nieuwsbrieven
  • Maandrapportages
  • Ludieke acties om duurzaam gedrag van onze eigen medewerkers te stimuleren

Downloads

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen